Hướng dẫn xem kết quả Cận lâm sàng - Xét nghiệm :


Bước 1 : Truy cập website :  http://cls.benhvienquan11.vn


Bước 2 : Nhập mã bệnh nhân và năm sinh :


hd1


Bước 3 : Chọn loại cận lâm sàng cần xem kết quả.


Bưới 4 : Nhập ngày làm cận lâm sàng và mã kết quả ( Mã kết quả được in trên phiếu chỉ định bác sĩ đưa bệnh nhân lúc ban đầu (Vùng khoanh đỏ trong hình dưới cùng ).


hd2


Vùng khoanh đỏ là mã kết quả CĐHA - Xét nghiệm


hd3